In conformitate cu prevederile legale in vigoare (Ordin ISCIR 130/2011, legea 64/2009 si Prescriptii Tehnice ISCIR) Operatorul RSVTI este o persoana instruita in acest sens care a absolvit un curs si un examen de autorizare, responsabila cu supravegherea instalatiilor care intra sub incidenta ISCIR. Aceste instalatii sunt variate si cuprind instalatii de ridicat (stivuitoare, macarale, elevatoare auto, transpalete electrice, etc) sau instalatii sub presiune (recipiente sub presiune pentru compresoare, cazane de apa calda, abur, apa fierbinte, butelii, etc).

Cine are nevoie de un Operator RSVTI?
Detinatorii/Utilizatorii de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire si proprietate, au obligatia sa numeasca un operator RSVTI. In cazul in care nu doriti sa angajati, scolarizati si autorizati ISCIR un operator RSVTI puteti apela la serviciile unei persoane juridice autorizate ca si operator RSVTI, cum este si firma noastra. O detaliere a serviciilor complete oferite ca si Operator RSVTI

Insrierea la curs este simpla, se poate face si prin e-mail sau personal la sediul nostru. Pentru inscriere aveti nevoie de:
• copie CI cursant
• Adeverinta eliberata de un cabinet de medicina muncii cu specificatia: „Apt munca Operator RSVTI” – pentru Modul A
• Copia diplomei de studii tehnice – pentru modulul A
• Dovada de vechime – pentru modulul A, absolventi de studii medii
• Copie atestat existent – pentru modulul B (prelungirea valabilitatii atestatelor existente)
• Datele firmei care va achita costul cursului

Principalele subiecte care vor fi discutate pe parcusul desfasurarii cursului sunt:
• Legislatia in vigoare
• Prescriptii tehnice ISCIR in vigoare
• Obligatiile operatorului RSVTI
• Tratarea avariilor si accidentelor la locul de munca
• Autorizarea instalatiilor la punerea in functiune
• Verificarea instaltiilor in timpul exploatarii
• Autorizarea personalului deservent / prelungirea valabilitatii autorizatiilor personalului deservent
• Discutii si teste pregatitoare in vederea autorizarii ISCIR
La incheierea cursului Modul A, cursantii vor sustine un examen de autorizare in urma caruia vor primi autorizatia ISCIR. Pentru Modulul B se va elibera adeverinta de participare la curs necesara prelungirii valabilitatii autorizatiei ISCIR.

COST CURS MODULUL A-1200 LEI/16 ORE
COST CURS MODULUL B-1000 LEI/12 ORE

16 ORE / 12 ORE

Craiova

57844

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.