Munca unui coşar, este de a curăţa, inspecta, întreține și a repara coșurile, utilităţile de evacuare a fumului şi diferite echipamente de încalzire.
Activitatea de coşerit are un caracter de prestări de servicii şi cuprinde atât lucrări obligatorii, care se execută în mod planificat, la anumite intervale de timp stabilite, precum şi lucrări facultative, care se efectuează la cerererea beneficiarilor sau atunci când coşarul constată necesitatea executării acestora.
Lucrările de coşerit se execută de către personal calificat din cadrul întreprinderiilor sau secţiilor organizate în acest scop.

Lucrările aferente activităţii de coşerit, se desfăşoară prin natura lor:
– în interiorul clădirilor şi în aer liber;
– cu mijloace de muncă manuale;
– cu scule şi echipament de protecţie corespunzătoare;
– la temperatura mediului ambiant şi în condiţii de vreme schimbătoare;
– la înălţime, în condiţii greu accesibile şi de risc;
– la lumina zilei sau la lumina artificială corespunzătoare;
– în condiţii de murdărie, cenuşă, funingine şi praf;
– pe arii extinse (un sector dintr-un oraş, unul sau mai multe sate în mediul rural).

Coşarii sunt instruiţi pentru protecţia mediului şi tehnicii de igienă şi securitate a muncii.
Pentru reducerea timpului deplasărilor se recomandă să se asigure biciclete sau condiţii de utilizare a mijloacelor de transport în comun.

Obligaţiile coşarului sunt următoarele:
– să curăţe coşurile si utilitatile de evacuare a fumului, coşurile industriale, cazanele de la centralele termice,
cazanele industriale, cuptoarele precum și camerele de fum;
– să curăţe coşurile fabricilor, să colecteze şi să deverseze funinginea;
– să cureţe incineratoare precum şi sistemele de evacuare ale acestora;
– să facă mici reparații la echipamentele de încălzire, să înlăture defectele: sa înlocuiască anumite piese simple (accesorii);
– să facă lucrări de căptuşire a căminelor cu cărămidă refractară;
– să facă inspecţii tehnice acolo unde se cer aprobări de funcţionare şi să facă inspecţii pentru prevenirea incendiilor;

Dintre lucrările obligatorii fac parte:
– curăţarea coşurilor de toate tipurile şi a canalelor de fum;
– arderea coşurilor, burlanelor grătarelor;
– verificarea şi sondarea cu bilă metalică a coşurilor noi şi a celor reparate la clădirile inalte.

Dintre lucrările considerate facultative fac parte următoarele:
– desfundarea coşurilor;
– curăţarea sobelor de gătit, a sobelor de încălzit (metalice sau din teracotă), a cuptoarelor, cazanelor, curăţarea burlanelor, scoaterea cuiburilor de păsări, precum şi alte lucrări efectuate la cerererea clienţilor.

Competenţe dobândite
• comunicare interactivă.
• lucrul în echipă.
• organizarea activităţii proprii.
• aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de P.S.I.
• asigurarea necesarului de materiale.
• întreţinerea sculelor şi echipamentelor de lucru.
• curăţarea coşurilor prin măturare, fără ardere.
• curăţarea coşurilor prin ardere.
• curăţarea coşurilor la clădiri înalte prin ardere.
• curăţarea cazanelor pentru foc.
• curăţarea cuptoarelor şi a sobelor de gătit sau încălzit.
• curăţarea burlanelor din tablă.
• scoaterea cuiburilor de păsări din coşuri.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 LUNI 360 ore (din care 120 ore teorie si  240 ore practica)

Craiova

NC-7143.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.