Ocupaţia se aplică lucrătorilor care execută produse de îmbrăcăminte la comanda clientului. Prin urmare, pe lângă competenţe de producţie aferente executării unor operaţii specifice croitoriei, lucrătorii din această ocupaţie trebuie să ofere clienţilor sfaturi şi soluţii competente în alegerea materialelor şi a modelului. Totodată, îmbrăcămintea realizată trebuie să fie adaptată caracteristicilor clientului. Ocupaţia de confecţioner îmbrăcăminte după comandă presupune o foarte bună colaborare cu clienţii şi o preocupare continuă în satisfacerea solicitărilor acestora.

Competențe dobândite
• întocmirea documentelor specifice.
• planificarea activităţii.
• aplicarea normelor S.S.M şi P.S.I.
• folosirea uneltelor şi echipamentelor specifice.
• alegerea şi pregătirea materialelor pentru executarea produselor de îmbrăcăminte.
• aprovizionarea cu materii prime şi materiale.
• construirea tiparelor pentru produse de îmbrăcăminte.
• croirea produselor de îmbrăcăminte.
• executarea cusăturilor manuale.
• executarea cusăturilor mecanice.
• executarea probei.
• finisarea produselor de îmbrăcăminte.
• oferirea serviciilor către clienţi.
• preluarea şi predarea comenzilor.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

4,5 luni (720 ore din acre 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7433.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.