Confecţionerul asamblor articole din textile, asigură asamblarea semi-fabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului, pentru executarea produselor fiind necesare utilaje semiautomate şi automate.
Confecţionerul se ocupă în principal cu efectuarea operaţiilor de croire şi de confecţionare, controlul calitativ al operaţiilor, finisarea şi pregătirea produselor pentru depozitare, ambalarea produselor.

Competențe dobândite
• organizarea activității proprii.
• croirea materialelor textile.
• confecționarea articolelor din textile.
• controlul calitativ al operației de confecționare.
• realizarea tratamentului umidotermic al materialelor și produselor textile.
• sortarea, etichetarea și ambalarea produselor textile.
• întreținerea utilajelor din industria confecțiilor.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

AUTORIZATIE CONFECTIONER INTERNATIONAL CRAIOVA

2,5 luni (360 ore din care  120 ore teorie si 240 ore practică)

Craiova

CN-8286.1.2

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.