Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa isi imbunatateasca abilitatile de utilizare a calculatorului si sa se certifice in domeniul informatic.
Acest nou tip de competenţă cheie, implică atât abilitatea de a interacţiona, comunica şi a publica, dar şi de a accesa informaţia pe suport digital. Acest lucru înseamnă abilitatea de înţelege şi utiliza informaţia provenită dintr-o largă varietate de surse, atunci când este prezentată prin intermediul calculatorului.
Acest tip de competenţă se referă la abilitatea de a stăpâni cunoştinţe şi idei, nu doar apasări de taste. Şi, mai ales, este esenţială înţelegerea faptului că nu ni se cere să renunţăm la toate celelalte surse de informaţie în favoarea calculatorului sau a Internetului.
Conform Comunicarii Comisiei Europene de la Bruxelles din iunie 2016, a fost introdusa in Europa o noua agenda de competente care reprezinta „calea către creșterea șanselor de angajare și a prosperității. Având competențele corespunzătoare, oamenii vor fi pregătiți pentru slujbe de bună calitate și își vor putea valorifica potențialul în calitate de cetățeni încrezători și activi. Într-o economie globală aflată în schimbare rapidă, competențele vor determina, în mare măsură, competitivitatea și capacitatea de stimulare a inovării.Acestea sunt factori de atracție pentru investiții și reprezintă un catalizator în cercul virtuos al creării de locuri de muncă și creșterii economice. Competențele sunt cheia către coeziunea socială.”
Tot aici, mai gasim mentionate urmatoarele aspecte:
„Oamenii au nevoie de o gamă largă de competențe pentru a-și realiza potențialul, atât la locul de muncă, cât și în societate. La nivelul Uniunii Europene, politica axată pe creșterea nivelului de educație a adus realizări semnificative”
„Obținerea competențelor este un proces care se desfășoară pe tot parcursul vieții, atât formal, cât și informal, și începe de la o vârstă fragedă. Efectele pozitive pe termen lung ale unei educații de calitate în primii ani de viață sunt semnificative și bine documentate, aceasta punând bazele pentru abilitatea și motivația ulterioară de a învăța.”

Competenţe dobândite
• Înțelegerea termenilor de hardware, software și rețele;
• Însușirea noțiunilor generale despre Internet;
• Folosirea motoarelor de căutare;
• Salvarea informațiilor;
• Crearea de documente Microsoft Word;
• Formatarea și imprimarea conținutului unui document word;
• Ultilizarea și lucrul cu poze, obiecte și tabele;
• Realizarea operațiilor de bază cu datele dintr-o foaie Excel;
• Realizarea calculelor pe baza unor formule folosind ecuații Excel;
• Realizarea graficelor pe baza datelor disponibile;
• Printarea conținutului stabilind înainte o serie de atribute specifice imprimării;
• Folosirea noii interfețe Office 2019;
• Familiarizarea cu Microsoft PowerPoint;
• Stabilirea efectelor animate asupra conținutului unei prezentări;
• Inserare grafice Excel în prezentarea PowerPoint;
• Exportarea unei prezentări în format Web;
• Trimitere /primire email-uri;
• Gestionare folder inbox, lista de contacte, sarcini de lucru, întâlniri online.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni (90 ore 30 ore teorie si 60 ore practica)

Craiova

CN.COD COR

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.