Brutarul, fabrică pâine şi produse de panificaţie prin transformarea făinii şi a adaosurilor respective.
Patiserul, prepară în laborator sau în unităţile industrializate, produsele de patiserie în vederea comercializării.
După ce recepţionează (cantitativ şi calitativ) materiile prime şi auxiliare, le depozitează şi le conservă până la introducerea în fabricaţie.

Ocupaţia se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de panificaţie,
specializate, și/sau unități de catering, partide de lucru din cadrul restaurantelor, cafenele,
insule de pregătire din hypermarketuri/mall/ vagoane restaurant/vase de croazieră fluvială
sau maritimă/unități mobile (food-truck)/tonete în piețe și târguri, cu capacități de producție
diferite (de la unități de capacitate foarte mică, cu activitate preponderent manuală până la
unități de producție de capacitate foarte mare, cu instalații de fabricație automatizate.
Ocupaţia presupune și o sferă minimă de competenţe cheie precum cele digitale, de utilizare
a noțiunilor de bază de TIC, cele civice și sociale organizaționale, dar și cele antreprenoriale
competențe care să il ajute în activitatea zilnică, aplicarea cunoștințelor digitale în
exploatarea echipamentelor dar și în autocontrolul și monitorizarea activității, în organizarea
locului de muncă, în stabilirea unor relații civice și sociale corecte pentru desfășurarea
activității.
În plus, pentru desfășurarea activității cu un deplin control al riscurilor, brutarul trebuie să
aibă și un minim de competențe generale cu privire la aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, aplicarea normelor de protecţie a mediului, și aplicarea normelor de
igienă şi de siguranţă a alimentelor. Pentru controlul și monitorizarea activității este necesar
să aibă un minim de competențe cu privire la întocmirea documentelor primare specific.

Competenţe dobândite
1. Utilizarea noțiunilor introductive de TIC – competențe digitale
2. Dobândirea noțiunilor de bază civice și sociale organizațional
3. Dobândirea noțiunilor de bază antreprenoriale
4. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
5. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
6. Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţă a alimentelor
7. Întocmirea documentelor specifice
8. Exploatarea aparatelor/utilajelor/echipamentelor utilizate în panificație
9. Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime, auxiliare și materialelor
10. Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie
11. Dozarea și pregătirea preliminară a materiilor prime și auxiliare
12. Prepararea aluatului
13. Fermentarea maielelor și a aluaturilor
14. Prelucrarea aluaturilor
15. Coacerea semifabricatelor
16. Pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare și livrare
17. Asigurarea calității și siguranței alimentului semifabricatelor și produselor de panificație

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE BRUTAR PATISER INTERNATIONAL CRAIOVA

2,5 Luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-RO/02/0721/234

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.