Barmanul preparator asigură prepararea băuturilor în amestec, pregătirea celor care se servesc ca atare şi servirea clienţilor de la tejgheaua bar şi de la mese.

Barmanul preparator asigură prepararea băuturilor în amestec, pregătirea celor care se servesc ca atare şi servirea clienţilor de la tejgheaua bar şi de la mese.
Se ocupă de aprovizionarea cu mărfuri, depozitarea şi conservarea acestora. Participă împreună cu ceilalţi membri ai echipei la întreţinerea şi curăţenia barului, a
mobilierului, utilajelor şi inventarului de servire. Răspunde de existenţa în bar a utilajelor, inventarului şi ustensilelor necesare, într-o perfectă stare de curăţenie şi funcţionare.
Barmanul preparator participă la aranjarea (mise-en-place-ul) barului pentru primirea şi servirea clienţilor. Se preocupă cu profesionalism de întocmirea listei de bar, pornind de la oferta unităţii. Barmanul preparator răspunde de respectarea cu stricteţe a normelor de de securitate şi sănătate în muncă, igienico-sanitare la locul de muncă, inclusiv în spaţiile anexă (depozite).
În afară de cunoştinţele de bază teoretice şi practice, trebuie să stăpânească bine comunicarea în limbi străine (în principal engleza) şi utilizarea calculatorului.
Barmanul preparator contribuie la crearea prestigiului sectorului şi implicit, a unităţii de alimentaţie publică, prin respectarea regulilor privind calitatea serviciilor şi promovarea acestora.

Competențe dobândite
• Comunicarea interactivă la locul de muncă
• Comunicarea în limba străină
• Dezvoltarea pregătirii profesionale
• Munca în echipă
• Utilizarea calculatorului
• Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
• Aplicarea normelor SSM şi PSI
• Organizarea locului de muncă
• Prepararea băuturilor
• Servirea băuturilor
• Promovarea ofertei de produse şi băuturi a restaurantului
• Gestionarea produselor
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu)

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea formatorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final

2 luni – 9 săptămâni (180 ore = 60 ore teorie + 120 ore practică)

Craiova

COD COR-513202

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.