Băieşița, asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa pacienţilor şi rezidenţilor în diferite centre de îngrijire a sănătăţii cum ar fi: spitale, clinici şi facilităţi de îngrijire medicală rezidenţiale.
Acesta, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor şi practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii sau specialişti asimilaţi acestora.

Competențe dobândite
• planificarea activităților specifice băieşului.
• aplicarea normelor de S.S.M și P.S.I specifice băieşului.
• comunicarea în echipă pentru aplicarea procedurilor stabilite.
• identificarea procedurii de tratament precizată în fișa medical.
• pregătirea pacientului pentru aplicarea tratamentului.
• pregătirea spațiului și a factorilor terapeutici în conformitate cu procedura stabilită.
• aplicarea tratamentelor de hidroterapie în conformitate cu procedurile stabilite.
• supravegherea pacientului în timpul tratamentului.
• completarea în fișa medicală a procedurii efectuate.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

AUTORIZATIE BAIES

3 Luni (360 Ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-5132.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.