Ocupaţia este atribuită iubitorilor de stupărit de diferite profesii şi vârste care se ocupă de creşterea, înmulţirea şi exploatarea familiilor de albine constituite în
stupine sau Ferme apicole în vederea obţinerii de producţii cât mai mari şi produse apicole de calitate superioară.
Ocupaţia presupune competenţele necesare pentru executarea lucrărilor de îngrijire a albinelor diferenţiat pe sezoane, hrănire corespunzătoare şi apărare împotriva bolilor,
dăunătorilor şi altor factori nocivi.
Ocupaţia presupune valorificarea producţiei în condiţii economice avantajoase şi realizarea profitului în economia de piaţă.
O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.
Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare reciproc avantajoase cu producătorii de culturi agricole.
Capacitatea de concentrare, de mobilizare, tenacitatea, curajul, promptitudinea şi desfăşurarea activităţii în condiţii de stres, legate de capriciile naturii, reprezintă câteva aptitudini absolut necesare unui apicultor.

Competenţe dobândite
• Comunicarea la locul de munca
• Lurul în echipa
• Perfectinarea pregatirii profesionale
• Aplicarea N.P.M. ,  N.P.S.I si N. Sanitar veterinare
• Aprovizionarea cu materii prime si materiale
• Intocmirea planului de venituri si cheltuieli in stupina
• Intocmirea documentelor specifice in stupina
• Pregatirea familiilor de albine pentru perioada de iernare
• Organizarea lucrarilor de primavara in stupina
• Organizarea stuparitului pastoral
• Inmultirea familiilor de albine
• Asigurarea starii de sanatate a albinelor
• Recoltarea si conditionarea produselor apicole
• Imbunatatirea bazei melifere

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN- 6123.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.