Animatorul are un important rol educativ, fiind un educator specializat în organizarea şi însufleţirea activităţilor extraşcolare şi de vacanţă, activităţi care se constituie
într-un al treilea soaţiu educativ, complementar şcolii şi familiei în munca de educare şi formare a copiilor şi tinerilor.
Animatorul are o pregătire polivalentă, care presupune cunoştinţe, deprinderi practice, atitudini, aptitudini diverse, precum şi calităţi umane deosebite ( har, charismă,
disponibilitate sufletească, entuziasm, conştiinţă profesională şi un înalt grad de moralitate ).
Animatorul din centre de vacanţă reuşeşte pe baza principiilor educaţiei active, a interrelaţiilor de cooperare între educator şi educat, a tehnicilor specifice muncii de animaţie, a pedagogiei reuşitei, o mai bună dinamizare, motivare şi implicare a participanţilor la activităţile propuse, sporindu-le, în acelaşi timp, eficienţa şi rolul formativ-educativ.
El asigură organizarea tehnică şi pedagogică a unui sejur fiind garantul securităţii publicului cu care lucrează şi al materializării proiectului pedagogic derulat în centrul de vacanţă.
Animatorul din centre de vacanţă are în responsabilitate grupul ( de copii, tineri, adulţi ), diverse activităţi de animaţie, precum şi sarcini privind viaţa cotidiană şi colectivă în cadrul centrului de vacanţă.
El contribuie prin varietatea activităţilor desfăşurate, la dezvoltarea în ritm propriu a inteligenţei şi a afectivităţii fiecărui participant la sejur.
Animatorul face din centrul de vacanţă un loc privilegiat, un spaţiu de dialog, de libertate asumată, în care publicul participant ( copilul, tânărul, adultul ) poate să se exprime, să practice activităţi ludice de calitate, în deplină securitate, reuşind să se integreze în colectivitate.
Animatorul din centre de vacanţă este un specialist care dovedeşte cunoştinţele şi deprinderile practice necesare pentru elaborarea proiectelor de sejur, organizarea sejururilor în centre de vacanţă, pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi variate şi complexe cu diferite
categorii de participanţi, promovarea activităţilor şi a proiectelor de sejur în diferite medii ţintă pentru atragerea de noi participanţi la acţiuni şi noi parteneri de lucru.
Animatorul din centre de vacanţă se implică în gestionarea regimului de viaţă al participanţilor şi urmăreşte asigurarea securităţii acestora pe întreaga perioadă a sejurului, prevenind orice situaţie de risc.
El dovedeşte capacităţi deosebite de comunicare interactivă, flexibilitate şi adaptabilitate în contexte diverse, creativitate şi entuziasm, dar şi rigurozitate în planificarea şi urmărirea realizării tuturor activităţilor propuse.

COMPETENTE DOBANDITE:
1. Comunicarea interactivă
2. Munca în echipă
3. Dezvoltarea profesională proprie
4. Planificarea activităţii zilnice
5. Aplicarea NPM şi NPSI
6. Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi
7. Elaborarea proiectelor de sejur
8. Organizarea sejururilor în centrele de vacanţă
9. Pregătirea desfăşurării activităţilor în centrele de vacanţă
10. Desfăşurarea activităţilor în centrele de vacanţă
11. Gestionarea regimului zilnic de viaţă al participanţilor
12. Promovarea activităţilor din centrele de vacanţă

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (obligatoriu studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna-90 ore(30 ore teorie si 60 ore practica)

Craiova

COR 516908

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.