Acest curs ( fost: curs agent de pază) se referă la identificarea tuturor activităților de prevenire a oricăror fapte și evenimente care ar putea pune în pericol siguranța obiectivului, de menținere a ordinii în cadrul acestuia și de intervenție operativă în caz de necesitate. Veți învăța tainelCursul de agent de securitatee acestei frumoase meserii de la formatori cu experiență și activi în domeniu și cu performanțe în formarea adulților.
Cui se adreseaza cursul: acest curs se adreseaza persoanelor care sunt responsabili cu asigurarea ordinii de securitate la locul de munca, dar si celor care doresc sa inceapa o noua cariera in aceasta meserie si doresc sa dobandeasca competente in ceea ce priveste securitatea, rezolvarea eficienta si legala a conflictelor si folosirea resurselor materiale de autoaparare si comunicare, necesare desfasurarii activitatii.

Competenţe dobândite
a) Completarea documentelor operative
b) Raportarea evenimentelor
c) Comunicarea la locul de muncă
d) Pregătirea continuă
e) Întreţinerea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare
f) Utilizarea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare
g) Autorizarea accesului în obiectiv
h) Desfăşurarea activităţii în echipă
i) Intervenţia pentru eliminarea evenimentelor
j) Menţinerea ordinii în obiectiv
k) Primirea / predarea serviciului
l) Supravegherea obiectivului în exterior

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• Aviz medical: adeverinta medicala de la medicul de familie din care sa rezulte ca persoana este ”clinic sanatoasa și nu figureaza în evidente cu probleme psihice”
• Cazier

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

NC- 5169.1.3

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.