Activitatea principală a unui administrator de pensiune turistică se desfăşoară în cadrul pensiunii turistice, o unitate de cazare şi alimentaţie publică, derulând concomitent activităţi specifice cu alte agenţii de turism, furnizori, bănci , administraţie şi ordine publică. Sunt
menţinute relaţii cu organisme şi organizaţii locale în scopul funcţionării pensiunii în condiţii de maximă eficienţă şi profitabilitate. Activităţile specifice sunt similare atât în pensiunea proprie cât şi într-o locaţie de gestiune, administrarea acesteia având ca scop principal profitabilitatea, rentabilitatea serviciilor oferite, succesul pe piaţa turistică.
Pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor sale, Administratorului de pensiune turistică îi sunt necesare competenţe ce aparţin domeniilor alimentaţie publică şi cazare, financiar – contabil, bancar, contractare, în vederea asigurării unui climat favorabil clienţilor, oferirii şi promovării serviciilor pensiunii turistice, funcţionarea pensiunii în condiţii de profitabilitate etc .
Administratorul de pensiune turistică este o persoană cu bune abilităţi de comunicare şi capabil să muncească în echipă, este un bun organizator, un bun gestionar al resurselor şi al informaţiilor. Pentru a fi eficient utilizează calculatorul în gestionarea informaţiilor.
Administratorul de pensiune turistică colaborează permanent cu departamente specializate şi îşi dezvoltă relaţii trainice cu o serie cât mai largă de agenţii de turism, atât din ţară cât şi din străinătate.
Administratorul de pensiune turistică conduce activitatea personalului de serviciu, supraveghind respectarea regulamentului de ordine interioară al pensiunii şi stabileşte necesarul de materiale şi accesorii utile funcţionării pensiunii în condiţii de performanţă.
Pentru a păstra patrimoniul gestionat, administratorul de pensiune turistică monitorizează permanent aplicarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I. , cele referitoare la protecţia mediului şi proprietăţii, persoanelor şi valorilor.
Pentru a putea valorifica potenţialul turistic şi specificul local, administratorul de pensiune turistică promovează direct produsul turistic în cadrul unor activităţi specifice programului opţional oferit turiştilor. Prin promovarea potenţialul turistic local şi naţional este asigurată
sporirea gradului de atractivitate a pensiunii.
Administratorul de pensiune turistică este un bun mediator, o persoană amabilă şi comunicativă care rezolvă pe cale amiabilă eventualele reclamaţii ale turiştilor, menţinând permanent cadrul adecvat de desfăşurare a activităţilor din pensiune.

Competenţe dobândite
1. Comunicarea eficientă la locul de muncă
2. Munca în echipa multidisciplinară
3. Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului
4. Promovarea imaginii pensiunii
5. Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice
6. Urmărirea aplicării NPM şi NPSI
7. Verificarea gestionării financiare
8. Promovarea directă a produsului turistic
9. Încheierea contractelor cu clienţii
10. Efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie
11. Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
12. Oferirea serviciilor pensiunii către client
13. Organizarea programelor turistice opţionale
14. Oferirea informaţiilor de interes turistic
15. Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN- 512124

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.