A fi administrator de condominii reprezintă o adevarată responsabilitate, dar și o practică interactivă, pentru care e nevoie de cunoștințe teoretice și de competente specifice. Oricine dorește să obțină o certificare după terminarea cursului de administrator de condominii trebuie să cunoască reglemantările și legile în vigoare, in special legea noua, dupa care se va preda la curs, precum si regulile de colaborare cu locatorii, astfel că o bună pregătire teoretică și practică va ușura munca unui administrator de condominii și va contribui la creșterea calității muncii prestate. Toate acestea se pot obține prin absolvirea unui curs de administrator de condominii (fostul curs de calificare administrator de imobile) Calificarea este obligatorie în condițiile Legii nr. 196/2018 (conform art. 106 din Legea nr. 196/2018, modificat, persoanele care nu dețin certificat de calificare din ianuarie 2021 nu mai pot ocupa funcția de administrator condominii la asociația de proprietari fiind practic în afara legii).

Competenţe dobândite
1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla
3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice
4. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigirarea calitatii in constructii si autorizarea lucrarilor in constructii
5. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la aparare impotriva incendiilor
6. Bazele contabilitatii primare, emiterea facturilor, efectuarea platilor si incasarii
7. Intocmirea documentelor contabile de baza ( facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc)
8. Elaborarea documentelor de gestiune
9.Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si in Excel sau echivalent
10. Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica
11.Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie 480 ore practica)

Craiova

CN- 5153.3.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.