Multi dintre romanii plecati la munca in alte tari sunt interesati sa afle daca certificatele de absolvire, respectiv cele de calificare eliberate in Romania sunt recunoscute in alte state?

In conformitate cu O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, se pot apostila de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si certificatele de absolvire/calificare cu recunoastere nationala eliberate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Aceste certificate carora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute in statele care au aderat la Conventia de la Haga.
Potrivit Ordinului nr. 51/2007 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea procedurii de atestare a calificarii – pregatire si experienta profesionala – dobandite in Romania, in afara sistemului national de invatamant, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, persoanelor care detin certificate de calificare / absolvire cu recunoastere nationala li se poate eliberea un atestat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala si agentia municipiului Bucuresti.

Conform acestui ordin:

1. calificarea în România, în afara sistemului national de învătământ, este rezultatul:
a) formării profesionale continue efectuate în întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor care eliberau şi certificatele de calificare, până în decembrie 1989;
b) absolvirii programelor de formare profesională organizate de către directiile de muncă şi protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de către agentiile de ocupare a fortei de muncă ale judetelor, respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii, fie prin asistentă metodologică, în intervalul 1990 – decembrie 2003;
c) absolvirii programelor de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională, autorizati în conditiile legii, şi finalizate cu certificate de calificare/absolvire, începând cu luna ianuarie 2004;
d) evaluării competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale în centre de evaluare a competentelor, autorizate conform legii, şi finalizate cu un certificat de competente profesionale.

 2. prin experientă profesională se întelege suma competentelor dobândite în timpul exercitării unei activităti la locul de muncă.
Experienta profesională se dovedeşte prin însumarea perioadelor înscrise în carnetul de muncă, în adeverinta emisă de angajator sau în registrul general de evidentă a salariatilor, documente care atestă că persoana a avut una sau mai multe ocupatii pentru care a dobândit calificări.

In vederea obtinerii atestatului, solicitantii, depun la agentiile judetene pentru plăti si inspectie socială si agentia municipiului Bucuresti, personal sau prin imputernicit, pe baza de procura, documentatia necesară prevazută de lege.

Atentie: calificările obtinute in Romania pot fi recunoscute in alte tări din UE dar nu există un sistem recunoaştere automată a diplomelor si calificărilor. Un cetătean roman poate presta ocazional anumite meserii intr-o altă tară din UE in baza calificarilor pe care le are, dar in cazul in care persoana doreste stabilirea intr-un alt Stat Membru, in functie de domeniul de activitate si de tara in care se stabileste acesta va fi nevoit să parcurgă mai multi pasi pentru echivalarea calificărilor sale.