Tractoristul executa mecanizat lucrari agricole pentru toata gama de lucrari în câmp, pentru înfiintarea si întretinerea culturilor si alte lucrari pentru productia de cereale, plante tehnice, plante furajere, legumicultura, pomicultura si viticultura. Ocupatia presupune competente referitoare la pregatirea agregatelor de lucru, executarea lucrarilor de prelucrare a solului, semanatul si întretinerea culturilor. De asemenea, ocupatia presupune competente în domeniul recoltarii furajelor si transportului produselor agricole din câmp la locul de depozitare sau consum.
O activitate principala a acestei calificări o constituie executarea lucrarilor de întretineri zilnice si periodice la tractoare si masini agricole în vederea mentinerii acestora în stare permanenta de functionare la parametrii stabiliti prin normele tehnice. Calificarea presupune relatii de colaborare cu membrii formatiei de munca si cu alte persoane cu atributii în implementarea tehnologiilor de cultura performante cu cheltuieli minime
Pe lânga operatiile pe care le executa, tractoristul trebuie sa cunoasca si sa aplice: – prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca si în domeniul situatiilor de urgenta

Competenţe dobândite
• Comunicare în limba maternă
• Competenţe informatice
• Competenţa de a învăţa
• Competenţe sociale şi civice
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Aplicarea procedurilor de calitate
• Executarea lucrărilor de pregătire a solului
• Însămânţarea culturilor agricole
• Întreţinerea culturilor
• Recoltarea plantelor furajere
• Întreţinerea agregatelor de lucru

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN- 8331.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.