Ţesătorul manual este specialistul care execută covoare şi alte articole similare utilizând războiul de ţesut.
El lucrează în gospodării particulare sau poate fi integrat în mici colective organizate în unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti sau în cadrul altor structuri interesate de păstrarea şi promovarea ocupaţiilor tradiţionale.
Ţesătorul manual dovedeşte creativitate şi simţ estetic în executarea covoarelor îmbinând elemente decorative reprezentative pentru zona de baştină cu tendinţe moderne insuflate de diverşii beneficiari ai lucrărilor sale.
El îşi selectează firele de bumbac şi de lână de care are nevoie pentru iţe, urzeală şi bătătură şi le pregăteşte în vederea utilizării prin metode diverse: vopsirea lânii naturale, adunarea şi răsucirea firelor subţiri de bumbac,
înfăşurarea sau desfăşurarea sculurilor, formarea păpuşilor etc.
Pentru aceste operaţii foloseşte unelte specifice cum sunt: fusul, druga, vârtelniţa etc.

Competențe dobândite
• comunicarea interactivă.
• lucrul în echipă.
• organizarea activităţii la locul de muncă.
• aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, şi de P.S.I.
• asigurarea necesarului de materiale.
• pregătirea firelor pentru procesul de ţesere.
• confecţionarea urzelii şi a iţelor.
• pregătirea războiului de ţesut pentru lucru.
• țeserea manuală a covoarelor.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-7432.1.3

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.