COD NOMENCLATOR/COR- 3111.3.3/311804

DESCRIEREA OCUPATIEI

Ocupaţia de tehnician cadastru funciar, topograf, se aplică personalului de specialitate în domeniul activităţilor de măsurători terestre, cât şi de
cadastru funciar.

Ei vor lucra în unităţi de organizare şi de sistematizare a teritoriului, la nivel de unităţi cadastrale, sau în alte asemenea unităţi, unde vor executa lucrări
topografice curente precum şi lucrări de cadastru funciar tehnic şi cadastru funciar economic.

Ei vor asigura la nivelul localităţilor, operaţiunile necesare publicităţii imobiliare, contribuind în mod direct la aplicarea şi respectarea legalităţii în domeniul bunurilor imobiliare precum şi a circulaţiei acestora, în domeniul evaluării şi bonitării cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul şi dobândirea dreptului de proprietate, în introducerea cărţilor funciare şi reactualizarea hărţilor cadastrale, în automatizarea lucrărilor topo-cadastrale.

Trebuie de asemenea să fie în măsură să execute ridicări topografice pentru executarea proiectelor de amplasare a construcţiilor, să execute lucrări de artă şi multe alte lucrări tehnice în intra şi extravilan.

Competenţe dobândite

 1. Aplicarea în teren a proiectului
 2. Asigurarea respectării NPM şi PCI
 3. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor
 4. Furnizarea serviciilor de specialitate
 5. Întocmirea documentaţiei de cadastru general
 6. Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
 7. Colectarea şi organizarea informaţiilor
 8. Executarea măsurătorilor specifice
 9. Organizarea şi coordonarea activităţii echipei
 10. Planificarea activităţii
 11. Efectuarea calculelor specifice topografiei
 12. Elaborarea planurilor topografice
 13. Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).

Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

7 luni-1080 ore 360 ore teorie si 720 ore practica

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 3111.3.3/311804

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.