Stivuitoristul (maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare), precum şi maşinistul la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală sunt persoane instruite să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare-stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent
de tipul şi destinaţia acestora.

Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt:
– tipul de vehicul.
– tipul şi categoria mărfurilor transportate.
– calitatea şi eficienţa.
– transportului.
– gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată.
– gradul de optimizare a transportului.
– profesionalismul în activitate.
– aplicarea normelor de protecţia muncii.
– normele PSI şi a cele privind protecţia mediului înconjurător.

Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare-stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

Competenţe dobândite
• perfecţionarea pregătirii profesionale.
• respectarea normelor PM, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR.
• completarea documentelor.
• pregatirea şi verificarea vehiculului pentru lucru.
• efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor.
• identificarea defectelor apărute.
• predarea utilajului şi a documentelor.
• manevrarea stivuitoarelor auto-propulsate.

Documente necesare la înscriere
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• 2 fotografi color (tip paşaport sau buletin).
• fişă de aptitudini eliberată de Medicina Muncii cu menţiunea “apt pentru prestarea activităţii de stivuitorist”.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

 

1 Luna-100 ore

Craiova

CN-8334.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.