Ocupația de sondor se referă la activitățile de intervenții, reparații capitale, probe producție, închideri și abandonări la
sondele de țiței, gaze și injecție.

Activitatea implică probleme de organizare a locului de muncă cât și probleme de planificare a activității.
Desfășurarea activității presupune realizarea operațiilor de intervenții, reparații capitale, probe producție și urmărirea parametrilor de funcționare până la predarea sondelor în producție.

La efectuarea operațiilor de închideri și abandonări de sonde se recuperează o parte din echipament și materiale.

În cadrul activității se execută aprovizionări de materiale și scule, precum și întrețineri ale utilajelor,
echipamentelor și sculelor din dotare.

Competențe dobândite
1. COMUNICARE SI NUMERATIE.
2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI.
3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ.
4. ASIGURAREA CALITĂŢII.
5. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI.
6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII.
7. LUCRUL IN ECHIPA.
8. SCULE SI DISPOZITIVE FOLOSITE IN FORAJ-EXTRACŢIE.
9. MĂSURĂTORI SPECIFICE PUNCTELOR DE LUCRU.
10. INSTRUMENTAŢII LA SONDE
11. REGIMUL DE FORAJ.
12. FLUIDE DE FORAJ.
13. TUBAREA ŞI CIMENTAREA SONDELOR.
14. DESCHIDEREA STRATELOR PRODUCTIVE.
15. ACCIDENTE TEHNICE IN FORAJ
16. FORAJE SPECIALE
17. INTERVENTII ŞI REPARAŢII LA SONDE

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea formatorilor A.C.C.R.C. INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE SONDOR FORAJ

4,5 luni (18 săptămâni 720 ore = 240 ore teorie + 480 ore practica

Craiova

CN-811329

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.