Curs Servant Pompier se adreseaza tuturor persoanelor care fac pare din echipa de interventie, salvare si prim ajutor din cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situatii de urgenta sau tuturor persoanelor care doresc sa faca o cariera in aceasta meserie.
Potrivit Legii nr. 307 din 12 Iulie 2006, articolul 27 alin. 2, privind Apararea Impotriva Incendiilor, se specifica faptul ca personalul institutiilor/firmelor care detin atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie sa participe la cursuri de formare profesionala realizate in centre de formare si evaluare abilitate prin lege pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.

Competenţe dobândite
• Efectuarea activitatilor de pregatire in situatii de urgenta;
• Desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei in situatii de urgenta;
• Executarea interventiei in situatii de urgenta;
• Intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare;
• Elaborarea documentelor specifice activitatii de PSI
• Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor
• Investigarea contextului producerii cauzelor de incendiu
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
• Aplicarea normelor de protectie a mediului.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu
• Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna (170 ore 56 ore teorie si 114 ore practica)

Craiova

COD COR 541902

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.