Tehnicianul în administratie este specialistul care utilizează echipamente birotice și a softurilor specifice în activitatea de secretariat și contabilitate, redactarea, primirea, trierea și transmiterea  corespondenței, organizarea întâlnirilor/ședințelor de lucru, desfășurarea activităților specifice relațiilor publice și de protocol, activitatea de documentare (culegerea, selectarea, difuzarea și clasarea documentației/ informațiilor), aplicarea legislației din administrația publică, integrarea în cultura organizației și în viața profesională.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate având aceasta calificare:                  Contabil bugetar (C.O.R. 331306)

 •   Secretar economic – studii medii  (C.O.R. 331307)
 •  Referent  (C.O.R. 331309)
 •  Secretar administrative  (C.O.R. 334301)
 • Secretar asistent director  (C.O.R. 334302)
 • Asistent manager  (C.O.R. 334303)
 • Asistent de cabinet  (C.O.R. 334304)
 •  Funcționar administrativ (C.O.R. 411001)
 • Secretară (C.O.R. 412001)
 • Secretară dactilografă (C.O.R. 412002)
 • Secretară prelucrare texte (C.O.R. 412003)
 •  Funcționar ghișeu servicii publice  (C.O.R. 441901)
 •  Funcționar documentare (C.O.R. 441502)
 •  Funcționar informații clienți  (C.O.R. 422502)

Competențe dobândite în urma absolvirii cursului:

  1.   Etică și comunicare profesională (60 ore)

  2.   Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității (120 ore)

  3.   Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității (40 ore)

  4.   Organizarea activității unitătii economice (90 ore)

  5.   Asigurarea calității produselor și serviciilor (60 ore)

  6.   Protecția consumatorului, personalului și a mediului (60 ore)

  7.   Administrarea  patrimoniului firmei (90 ore)

  8.   Evaluarea oportunităților de piață (90 ore)

  9.   Aplicarea politicilor de marketing (60 ore)

10.   Înregistrarea operațiilor economico-financiare (90 ore)

11.   Întocmirea situațiilor financiare (90 ore)

12.   Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare (100 ore)

13.   Înregistrarea evenimentelor și tranzacțiilor în instituțiile publice (90 ore)

14.   Managementul situatiilor de criza (60 ore)

15.   Realizarea activității de birou (40 ore)

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE SECRETAR STENODACTILOGRAF, OPERATOR BIROTICA

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică)

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 4190.3.1

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.