Cursul de formare profesională programator de sistem informatic (JAVA, SVG, OpenGL) – modul teoretic avansat unde cursanţii vor căpăta cunoştinţe de detaliu în ceea ce priveşte programarea în limbajele JAVA, SVG, OpenGL.
JAVA este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat. Cele mai multe aplicaţii distribuite sunt scrise în Java, iar noile evoluţii tehnologice permit utilizarea sa şi pe dispozitive mobile gen telefon, agendă electronică, palmtop etc.
În felul acesta se creează o platformă unică, la nivelul programatorului, deasupra unui mediu eterogen extrem de diversificat.
Acesta este utilizat în prezent cu succes şi pentru programarea aplicatiilor destinate intranet-urilor.
SVG (Scalable Vector Graphics) este un limbaj pentru descrierea de imagini 2D folosind XML.
Permite definirea imaginilor prin 3 metode: text, grafics vectorials şi “bitmap-uri” (fişiere în formatul BMP).
OpenGL (Open Graphic Librarie) este o specificaţie standard care defineşte o aplicaţie cross-platform API (application programming interface) foarte utilizat pentru programarea componentelor grafice 2D şi 3D ale programelor de calculator.
Interfaţa constă în peste 250 de apeluri diferite care pot fi folosite pentru a desena scene 3D complexe din primitive simple.
Modul practic în prezent se desfasoară cursurile de formare profesională programator de sistem informatic (C#, Java) – modul practic unde cursanţii vor pune în aplicare ceea ce au invăţat la modulele teoritice.
Se vor realiza 1, 2 aplicaţii practice. Aceste aplicaţii vor fi construite respectand cât mai mult modul de lucru dintr-o firma reală de software development.
Pe langă aplicaţiile practice a fost realizata o documentaţie pentru fiecare proiect în parte şi care a fost anexată acesteia.

Competențe dobândite
• comunicarea la locul de muncă.
• lucrul în echipă.
• dezvoltarea profesională.
• utilizarea calculatorului personal.
• aplicarea normelor de tehnica securitaţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.
• aplicarea procedurilor de calitate.
• identificarea necesarului de componente şi materiale consumabile specifice.
• proiectarea programului/ componentei/ aplicaţiei software.
• elaborarea programului/ componentei/ aplicaţiei software.
• testarea programului/ componentei/ aplicaţiei software.
• asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute.
• asigurarea securitaţii programelor/ componentei/ aplicaţiei software, a datelor de test şi a suporturilor/ dispozitivelor de stocare.
• implementarea programului/ componenţei/ aplicaţiei software.
• acordarea de consultanţă beneficiarilor/ utilizatorilor programului/ aplicaţiei.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

5 luni (540 ore-180 ore teorie si 360 ore practica)

Craiova

COD COR-213904

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.