Fondul cinegetic este o vie resursa naturala  regenerabila de interes national si international si este administrat si gestionat in scopul conservarii biodiversitatii faunei sălbatice si a mentinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii si satisfacerii unor cerinte socio-economice. Administrarea fondului cinegetic se realizează de către autoritatea publica centrală care răspunde de silvicultură.
Fondul de vânătoare reprezintă fondul cinegetic al tării organizat in unităti economico-administrative. Gestionarea fondurilor de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, organizatii vânătoresti legal constituite, afiliate Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi, Regia Nationala a Pădurilor, unităti de invătămant si de cercetare stiintifică cu profil cinegetic din Romania, denumite, conform legii, gestionari ai fondurilor de vânătoare.
Cursul PAZNIC DE VẦNẮTOARE este un curs autorizat, destinat tuturor celor care doresc să se califice incât să-si poată desfăsura activitatea in mod legal, in paza si administrarea unui fond de vânătoare.
Obiectivele cursului sunt asigurarea pazei si administrarea unui fond de vânătoare; participarea si organizarea de vânători individuale sau colective; combaterea daunatorilor si speciilor de vânat; asigurarea hranei vânatului; prevenirea si combaterea bolilor speciilor de vânat; realizarea de constructii si amenajari vânatoresti; evaluarea si selectionarea vânatului; organizarea recoltarii vânatului; popularea si repopularea fondului de vânătoare, etc.

Competenţe dobândite
1. Comunicare interactivă
2. Efectuarea muncii în echipă
3. Planificarea activităţii proprii
4. Perfecţionarea pregătirii profesionale
5. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de PSI
6. Asigurarea pazei fondului de vânătoare
7. Combaterea dăunătorilor speciilor de vânat
8. Asigurarea hranei vânatului
9. Prevenirea şi combaterea bolilor speciilor de vânat
10. Realizarea de construcţii şi amenajări vânătoreşti
11. Evaluarea şi selecţia vânatului
12. Organizarea recoltării vânatului
13. Popularea şi repopularea fondului de vânătoare
14. Utilizarea armei de vânătoare

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 luni (720 ore din care  240 ore teorie si  480 ore practica)

Craiova

NC-6154.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.