Organizatorul de spectacole este specialistul care se ocupă de organizarea spectacolelor în cadrul unei instituţii de spectacole (teatru, operă, filarmonică, ateneu etc.) sau în cadrul unei firme/agenţii specializate în organizarea de spectacole pentru diverşi beneficiari.
El poate de asemenea lucra pe cont propriu sau poate fi angajat de o firmă/instituţie, pentru a se ocupa exclusiv de organizarea spectacolelor/evenimentelor acesteia.
În funcţie de contextul în care lucrează, organizatorul de spectacole poate organiza diverse tipuri de spectacole: dramatice, lirice, coregrafice (dans, balet), spectacole-concurs, concerte, spectacole aniversare, spectacole tematice, spectacole eveniment, spectacole, emisiuni televizate, spectacole de modă, spectacole de varietăţi, spectacole omagiale, spectacole de gală, spectacole de televiziune, spectacole umoristice, spectacole de circ, spectacole de divertisment, festivaluri, spectacole de imagine, spectacole de campanie, spectacole folclorice etc.
Organizatorul de spectacole elaborează proiectul de spectacol, stabilind caracteristicile generale, conţinutul spectacolului, planul de organizare şi necesarul de resurse, în funcţie de cerinţele beneficiarilor, preferinţele şi caracteristicile publicului ţintă şi potenţialul artistic existent, ţinând cont de caracteristicile pieţei spectacolelor.
Organizatorul de spectacole asigură încheierea contractelor cu colaboratorii necesari pentru organizarea spectacolului, dovedind capacităţi de negociere şi colaborare eficientă, asigurând de asemenea o bună derulare a relaţiilor contractuale.
Organizatorul de spectacole elaborează programul şi scenariul derulării spectacolului, în funcţie de proiectul iniţial şi potenţialul artistic disponibil, în mod atractiv şi cursiv pentru captarea şi menţinerea interesului publicului.
Organizatorul de spectacole se ocupă de coordonarea activităţilor de pregătire a spectacolului, urmărind punerea la punct a programului artistic, amenajarea locaţiei, dotările tehnice necesare şi toate cerinţelor de organizare şi pregătire prin instruirea şi monitorizarea echipelor de specialitate implicate în realizarea spectacolului.
Organizatorul de spectacole asigură de asemenea promovarea spectacolului conform unui plan bine stabilit, asigurând logistica necesară prin colaborarea cu personalul calificat din organizaţii specializate.
Organizatorul de spectacole coordonează desfăşurarea spectacolului, furnizând materialele necesare participanţilor, asigurând o bună colaborare între echipele de specialitate implicate, supervizând permanent activitatea acestora pentru derularea cursivă a programului artistic, fără decalaje şi disfuncţionalităţi.
După desfăşurarea spectacolului, organizatorul de spectacole se ocupă de gestionarea activităţilor post-spectacol, onorând angajamentele faţă de părţile implicate în spectacol, asigurând returnarea bunurilor către furnizori în bune condiţii, realizarea analizei financiare, raportului final, şi a portofoliului spectacolului.

Competențe dobândite
• comunicarea interactivă.
• lucrul în echipă.
• planificarea activităţii proprii.
• comunicarea în limbi străine (opţională).
• aplicarea normelor S.S.M şi P.S.I.
• elaborarea proiectului spectacolului.
• derularea activităţii contractuale cu colaboratorii.
• elaborarea programului spectacolului.
• coordonarea activităţilor de pregătire a spectacolului.
• promovarea spectacolului.
• coordonarea desfăşurării spectacolului.
• gestionarea activităţilor post-spectacol.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

1 luna – 90 ore

Craiova

COD COR-342909

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.