Tematica cursului de calificare profesionala operator insamantari artificiale la animale

  • NOTIUNI INTRODUCTIVE
    • Norme generale si specifice referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta. Legea securitatii si sanatatii in munca, NSSM.
    • Norme generale si specifice referitoare la protectia mediului.
    • Sistemul de management al calitatii.
  • APROVIZIONAREA Sl GESTIONAREA RESURSELOR MATERIALE
    • Aprovizionarea cu materiale si instrumentar specific.
    • Organizarea si dotarile specifice insamantarii artificiale.
  • INTRETINEREA UTILAJELOR Sl INSTRUMENTARULUI SPECIFIC DE LUCRU
  • TEHNOLOGII DE CRESTERE. INGRIJIRE Sl EXPLOATARE A ANIMALELOR DE FERMA
  • PREGATIREA ADAPOSTURILOR
  • TEHNOLOGII DE CRESTERE SI INTRETINERE A ANIMALELOR DE REPRODUCTIE
    • Ingrijirea reproducatorilor masculi utilizati la insamantari artificiale.
    • Notiuni teoretice si practice ale ingrijirii reproducatorilor masculi.
  • TEHNOLOGII DE CRESTERE SI EXPLOATARE A ANIMALELOR DE FERMA
    • Speciile si rasele de animale de ferma. Tehnologii de crestere, intretinere si exploatare a animalei de ferma pentru productiile de lapte, care, lana, pielicele, etc.
  • REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA BOVINE (TAURINE, BUBALINE)
    • Anatomia si fiziologia aparatului genital la bovine. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    • Insamantarea artificiala la bovine.
  • REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA CABALINE
    • Anatomia si fiziologia aparatului genital la cabaline. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    • Insamantarea artificiala la cabaline.
  • REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA PORCINE
    • Anatomia si fiziologia aparatului genital la porcine. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    • Insamantarea artificiala la porcine.
  • REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA OVINE SI CAPRINE
    • 1 Anatomia si fiziologia aparatului genital la ovine si caprine. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    • Insamantarea artificiala la ovine si caprine.
  • INTOCMIREA EVIDENTEI OPERATIUNILOR SPECIFICE
    • Indicatori de reproductie.
    • Evidenta operatiunilor specifice in activitatea de insamantari artificiale la animale.

 

Competențe dobândite

 

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a normelor de protecţie a mediului
 2. Aplicarea procedurilor de calitate
 3. Aprovizionarea cu materiale şi instrumentar specific
 4. Intreţinerea utilajelor şi instrumentarului specific de lucru
 5. Pregătirea adăposturilor
 6. Îngrijirea reproducătorilor masculi utilizaţi la însămânţări artificiale
 7. Creşterea, îngrijirea şi exploatarea animalelor de fermă
 8. Realizarea însămânţării artificiale la taurine şi bubaline
 9. Realizarea însămânţării artificiale la cabaline
 10. Realizarea însămânţării artificiale la ovine şi caprine
 11. Realizarea însămânţării artificiale la porcine
 12. Întocmirea evidenţei operaţiunilor specifice

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

OPERATOR INSAMANTARI

4,5 luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-3213.2.1

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.