Activitãtile de operare a circuitelor retelelor de alimentare cu apã, specifice exploatãrii si întretinerii acestora, se referã la: manevrarea armãturilor, reperarea acestora, diagnosticarea disfunctionalitãtilor, prelevarea probelor de apã, mãsurarea parametrilor, supravegherea functionãrii retelei de apã, spãlarea,
dezinfectarea retelelor de alimentare cu apã si închiderea – golirea, respectiv deschiderea – aerisirea circuitelor de apã pe tronsoane de retea pentru diverse lucrãri.
Operatorul de circuite retea (de alimentare cu apã) trebuie sã cunoascã tipurile de retele de alimentare cu apã cu caracteristicile lor, tipurile de armãturi folosite, tehnologiile de spãlare – dezinfectare si prelevare probe de apã, specificul consumatorilor de apã, instructiunile de mãsurare, control si verificare a parametrilor functionali.
Activitatea implicã cunoasterea utilajelor si a echipamentelor destinate operãrii circuitelor de retea (de alimentare cu apã) si metodele de întrebuintare ale acestora.
Operatorul de circuite retea (de alimentare cu apã) trebuie sã cunoascã elementele ce concurã la realizarea operatiei în sine si interdependenta operatiilor.
Prin pregãtire profesionalã, trebuie sã execute lucrãrile solicitate în parametrii optimi. Activitatea implicã si probleme de organizare a locului de muncã, probleme de planificare a activitãtii si de comunicare interactivã la locul de muncã.

Competențe dobândite
• Comunicarea interactivă la locul de muncă
• Desfăşurarea muncii în echipă
• Aplicarea NPM şi NPSI
• Aprovizionarea locului de muncă cu echipamente şi materiale
• Aprovizionarea şi pregătirea SDV-urilor
• Întocmirea documentelor specifice
• Organizarea locului de muncă
• Planificarea activităţii proprii
• Controlul parametrilor funcţionali ai reţelelor de alimentare cu apă
• Diagnosticarea disfuncţionalităţilor din reţelele de alimentare cu
• Executarea lucrărilor de dezinfectare a tronsonului de reţea
• alimentare cu apă
• Executarea lucrărilor de spălare la reţelele de alimentare cu apă
• Executarea lucrărilor preliminare pentru accesul la armături
• Izolarea şi golirea unui tronson din reţeaua de alimentare cu apă
• Prelevarea probelor de apă
• Reperarea reţelelor de alimentare cu apă
• Repunerea în funcţiune a tronsonului izolat şi golit din reţeaua de
• alimentare cu apă
• Supravegherea funcţionării reţelei de alimentare cu apă

Documente necesare la înscriere

• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea formatorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni (9 săptămâni 240 ore = 40 ore teorie + 200 ore practică)

Craiova

COD COR-313203

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.