Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă îşi desfăşoară activitatea ca angajat al unor agenţi economici sau în mod privat, independent, conform normelor legale din domeniul activităţilor instructive, recreative şi de divertisment, cu locaţii strict pe pârtii sau spaţii special amenajate.
Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă, supraveghează copii aflaţi în staţiunile montane, organizează activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru cetăţeni români şi străini. Monitorul ajută şi îndrumă turiştii, dă sfaturi şi coordonează organizarea evenimentelor de iarnă, fiind unul din cei mai buni vectori de publicitate din turismul montan. Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este o persoană care şi-a dobândit competenţele prin practicarea schiului, snowboardului şi a altor sporturi de alunecare pe zăpadă, în cadrul activităţilor sportive de performanţă din cluburi sau asociaţii sportive, dar poate fi şi un practicant pasionat al sporturilor de iarnă, care şi-a dobândit competenţele prin alte căi decât cele formale.

Competenţe dobândite
• Comunicarea în limba matern( (oficial()
• Comunicare în limbi str(ine
• Competente de baza în matematica, stiintetehnologie
• Competente informatice
• Competenta de a învta
• Competente sociale si civice
• Competente antreprenoriale
• Competente de exprimare cultural
• Asigurarea igienei personale si a starii de sanatatepersonale
• Asigurarea securitatii participantilor
• Organizarea activitatii proprii.
• Selectionarea participantilor
• Pregatirea instruirii
• Monitorizarea participantilor
• Asigurarea climatului favorabil desfasurarii instruirii
• Instruirea participan+ilor pentru schi alpin,discipline nordice, snowboard

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

1 luna (90 ore din care 30 ore teorie si 60 ore practica)

Craiova

COR 342214

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.