Descrierea ocupatiei: ediatorul scolar actioneaza ca agent al comunitatii in relatie cu scoala, reprezinta comunitatea in scoala si scoala in cadrul comunitatii.
Sarcina principala a mediatorului scolar este sa sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la invatamantul obligatoriu, prin incurajarea implicarii parintilor in educatia copiilor si in viata scolii si prin facilitarea cooperarii intre familii, comunitate si scoala.

Avantaje
• Planificarea activitatii.
• Munca in echipa.
• Dezvoltarea profesionala.
• Utilizarea PC.
• Comunicare.
• Rezolvare de conflicte.
• Dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitate.
• Consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul si importanta scolarizarii copiilor.
• Aplicarea practicilor incluzive.
• Depasirea dificultatilor emotionale si comportamentale la copiii cu nevoi speciale.
• Asigurarea respectarii drepturilor copilului.
• Promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor comunitatii in scoala.

Competenţe dobândite
• Comunicare în limba oficiala
• Competente informatice
• Competenta de a invata
• Competente sociale si civice
• Competente antreprenoriale
• Competenta de exprimare culturala
• Planificarea propriei activitati
• Comunicarea cu membrii comunitatii
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sanatatea în munca si in domeniul situatiilor de urgenta
• Informarea si educarea pentru igiena comunitatii
• Explicarea notiunilor de baza privind planificarea familiala
• Sustinerea accesului membrilor comunitatii la serviciile medicale
• Promovarea sanatatii in comunitate
• Catagrafierea membrilor comunitatii
• Facilitarea accesului la serviciile si prestatiile social

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

1 luna (90 ore din care 30 ore teorie si 60 ore practica)

Craiova

COD COR 334010

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.