Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupația de Mașinist Pod Rulant se referă la totalitatea competențelor tehnice și organizatorice care permit exploatarea în condiții de securitate a podurilor rulante și implică cunoștințe și abilități deosebite privind manevrarea în deplină securitate a podurilor rulante..
Mașinistul Pod Rulant este persoana instruită și autorizată sămanevreze podurile rulante indiferent de tipul și destinația acestora. Acest lucru presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulți factori cum sunt: tipul podului rulant, tipul și categoria mărfurilor transportate, calitatea și eficiența transportului, gradul de securitate asigurat pentru utilajul condus și pentru marfa transportată și personalul din raza de acțiune a podului rulant, gradul de optimizare al procesului de transport, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecție.

Competente profesionale generale:
Cursurile de calificare in meseria de macaragiu grupa E / operator pod rulant se desfasoara dupa urmatoarea programa, competente si elemente de competenta:

  • Perfectionarea pregatirii profesionale
  • Respectarea normelor de PM, PSI si a Prescriptiilor tehnice ISCIR
  • Completarea documentelor
  • Pregatirea si verificarea utilajului pentru lucru
  • Efectuarea transportului si a manipularii marfurilor.
  • Identificarea defectelor aparute
  • Predarea utilajului si a documentelor

La incheierea cursului, cursantii vor sustine un examen de absolvire in urma caruia vor primi certificatul de calificare in meseria de „Macaragiu Grupa E” si autorizatia ISCIR.

Documente necesare la înscriere

 • Copie CI
 • Copie certificat de nastere (doar in cazul in care pe cartea de identitate nu sunt trecute prenumele parintilor)
 • Copie diploma de studii Conform prevederilor ANC (Autoritatea Nationala a Calificarilor) si legislatiei in vigoare, la acest curs pot participa doar persoanele care au absolvit invatamantul minim obligatoriu
 • O Fisa de Aptitudini eliberata de un cabinet de MEDICINA MUNCII cu specificatia: Apt munca macaragiu sau Apt pentru prestarea activitatii de macaragiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 Luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

8333.1.1

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.