Lucrătorul pentru salubrizare căi publice se îngrijeşte de aspectul şi curăţenia căilor publice.
Activităţile pe care acesta le desfăşoară sunt relativ simple şi nu presupun activităţi intelectuale.
Activitatea se desfăşoară în domeniul salubrizării, în spaţii deschise, luminate natural sau artificial, în condiţii meteo favorabile sau nefavorabile, la nivelul solului.
Munca se desfăşoară individual şi în echipă, în cadrul uni program conform unor instrucţiuni şi proceduri simple şi bine definite, presupunând un grad foarte mic de autonomie.
Ocupaţia poate fi practicată de persoane care au absolvit învăţământul primar, sau de persoane care au dobândit competenţa la locul de muncă.
Lucrătorul pentru salubrizare căi publice desfăşoară activităţi precum: evacuează conţinutul coşurilor stradale, mătură aleile şi trotuarele, răzuieşte rigolele, deszăpezeşte căile de acces, încarcă deşeurile, verifică integritatea mobilierului urban şi raportează eventualele neconformităţi.
Ocupaţia este practicată în localităţi urbane şi rurale.
Pentru buna desfăşurare a activităţii sale, lucrătorul are grijă de echipamentul şi uneltele cu care lucrează, aplicând permanent proceduri de întreţinere a acestora.
El este preocupat permanent de efectuarea serviciilor de curăţenie la un înalt grad de calitate.
Pe parcursul activităţii sale, Lucrătorul pentru salubrizare căi publice respectă regulile de protecţia muncii, legislaţia în vigoare privind sănătatea în muncă şi intervenţiile în caz de urgenţă. Pentru a fi informat cu sarcinile de acest tip, el participă la instructajele care se organizează periodic în unitatea de lucru.

De asemenea el trebuie să fie capabil să acorde primul ajutor în caz de accidente.

Competenţe dobândite
• Comunicare în limba oficială
• Comunicare în limbi străine
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
• Competenţe informatice
• Competenţa de a învăţa
• Competenţe sociale şi civice
• Competenţe antreprenoriale
• Competenţa de exprimare culturală.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea in muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Evacuarea conţinutului coşurilor stradale
• Maturatul aleilor şi trotuarelor
• Răzuirea rigolelor
• Verificarea integrităţii dotărilor stradale si a mobilierului urban

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• Adeverinta medic de familie cu mentiunea : clinic sanatos

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 luni (180 ore din care 60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR 961301

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.