Lucrătorii în silvicultură realizează lucrări simple de exploatare şi populare a pădurilor precum săparea de gropi, plantarea, curăţarea, tăierea şi stivuirea lemnului.

Principalele unităţi de competenţă tehnică ale lucrătorilor în silvicultură sunt:
– recunoaşterea speciilor forestiere.
– factorii climatici şi edafici.
– producerea materialului pentru împăduriri.
– lucrări de regenerare artificială a pădurilor.
– lucrări de îngrijire a arboretelor.
– recoltarea şi colectarea produselor lemnoase.
– măsurarea dimensiunilor arborilor.
– lucrări de amenajare a fondurilor de vânătoare şi sălmonicole.
– recoltarea şi prelucrrea produselor nelemnoase ale pădurii.
– lucrări de costrucţie şi întretinere a drumurilor forestiere.

Competențe dobândite
1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE
2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
3. COMUNICARE ÎN LIMBĂ MODERNĂ
4. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI
5. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
6. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
7. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
8. PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
9. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
10. REZOLVAREA DE PROBLEME
11. SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR
12. RECUNOAŞTEREA SPECIILOR FORESTIERE
13. FACTORII CLIMATICI ŞI EDAFICI
14. PRODUCEREA MATERIALULUI PENTRU ÎMPĂDURIRI
15. LUCRĂRI DE REGENERARE ARTIFICIALA A PĂDURILOR
16. LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE A ARBORETELOR
17. RECOLTAREA ŞI COLECTAREA PRODUSELOR LEMNOASE
18. MĂSURAREA DIMENSIUNILOR ARBORILOR
19. LUCRĂRI DE AMENAJARE A FONDURILOR DE VÂNĂTOARE ŞI SĂLMONICOLE
20. RECOLTAREA ŞI PRELUCRREA PRODUSELOR NELEMNOASE ALE PĂDURII
21. LUCRĂRI DE COSTRUCŢIE ŞI ÎNTRETINERE A DRUMURILOR FORESTIERE

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-6141.1.5

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.