Lucrătorul pentru izolații în construcţii îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.
Cursul de calificare „Lucrător în Izolaţii” corespunde cerintelor actuale de pe piata muncii, lectorii nostri au experienta in domeniu, aptitudini pedagogice si acorda atentia necesara fiecarui cursant in parte, iar tematica dezbatuta la curs este in conformitate cu standardul de formare profesionala.

Competențe dobândite

1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

3. COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ

4. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

5. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

6. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

7. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

8. PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ

9. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

10. REZOLVAREA DE PROBLEME

11. SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR

12. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CONSTRUCŢII

13. MATERIALE DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

14. PLANURI DE CONSTRUCŢII

15. PRELUCRAREA MATERIALELOR

16. IZOLATII HIDROFUGE SUB PEREŢI DIN ZIDĂRIE

17. IZOLATII TERMICE LA PEREŢI

18. IZOLATII FONICE LA PEREŢI

Documente necesare la înscriere

• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE LUCRATOR IN IZOLATII

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN 7134.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.