Lucrătorul calificat în cultura plantelor se ocupă cu activitățile de producere a legumelor, fructelor, florilor și viței de vie pentru a asigura satisfacerea nevoilor sporite de consum ale populației, cât și pentru a valorifica superior pamântul și alte resurse de care dispune.
Ocupația presupune competențe referitoare la amplasarea culturilor, producerea răsadurilor, plantarea și întreținerea corespunzătoare a culturilor.
De asemenea, implică o bună rezistență la condițiile dificile de lucru în câmp, care se referă la condițiile climatice diferite: umiditate excesivă sau secetă, insolație, program prelungit de lucru, urmărirea calității lucrărilor utilajelor mecanice și asigurarea,  condițiilor de protecție a muncii şi normele specifice de sănătate și securitate ocupațională, cât și protecția mediului.

Principalele atribuții ale lucrătorului în cultura plantelor:
– aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice ocupației.
– stabilirea amplasamentului culturilor vegetale.
– producerea răsadurilor.
– pregătirea terenului pentru înființarea culturilor vegetale.
– înfiinţarea culturilor vegetale.
– executarea lucrărilor de întreținere a culturilor și recoltarea acestora.
– depozitarea producției în condiții optime pentru valorificare şi consum.

Competențele unui lucrător în cultura plantelor îi oferă acestuia o multitudine de posibilități de a profesa în domeniul agricol, de la cultivarea legumiculelor, floricolelor și fructelor, până la îngrijirea și recoltarea viței de vie.

Competențe dobândite
1 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE
2 UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
3 COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ
4 DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERIIPERFORMANŢEI
5 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
6 LUCRUL ÎN ECHIPĂ
7 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
8 PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
9 TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
10 REZOLVAREA DE PROBLEME
11 SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR
12 FACTORII CLIMATICI ŞI EDAFICI
13 PREGĂTIREA SOLULUI ŞI ÎNFIINŢAREA CULTURILOR
14 ÎNTREŢINEREA ŞI RECOLTAREA CULTURILOR
15 DEPOZITAREA ŞI VALORIFICAREA PRODUCŢIEI VEGETALE
16 HRĂNIREA ANIMALELOR
17 ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA ANIMALELOR
18 RECUNOAŞTEREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ
19 INTREPRINDEREA ŞI MEDIUL EXTERN
20 ELEMENTE DE ECOLOGIE
21 ÎNGRIJIREA ŞI RECOLTAREA CULTURILOR DE CÂMP
22 ÎNFIINŢAREA, ÎNGRIJIREA ŞI RECOLTAREA CULTURILOR LEGUMICOLE
23 ÎNFIINŢAREA, ÎNGRIJIREA ŞI RECOLTAREA CULTURILOR FLORICOLE
24 ÎNGRIJIREA SPECIILOR POMICOLE ŞI RECOLTAREA FRUCTELOR
25 ÎNGRIJIREA VIŢEI DE VIE ŞI RECOLTAREA STRUGURILOR

Beneficiile și oportunitățile participării la acest curs
• posibilitatea accesării Fondurilor Europene.
• obținerea unui certificat cu recunoaștere națională și internațională.
• dobândirea competențelor necesare practicării meseriei de lucrator în cultura plantelor.
• posibilitatea dezvoltării propriei afaceri.
• programul flexibil.
• stagiu de practică gratuit sau posibilitatea efectuării acestuia la locul de muncă.
• pregatirea de către profesori experimentați.
• posibilitatea plății în rate.
Documente necesare la înscriere

• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR

2,5 luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-6111.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.