Lucratorul finisorul pentru constructii efectuează lucrări de construcții și montaj pe șantier, lucrări de finisare în diferite etape ale construcției, repară și renovează clădiri și facilităţi şi le întreţine. Realizează elemente de construcții, clădiri și facilităţi, cum ar fi lucrări de cofrare, de armare, betonare și de zidărie. Efectuează și lucrări specifice, cum ar fi vopsirea și lucrări de tinichigerie. Participă la lucrările de finisaj prin care aplică tencuieli și chituri, pune lambriuri și pardoseli, realizează lucrări decorative și de tapetare. Folosește instrumente universale și specifice pentru construcție, utilaje și echipamente pentru lucrări la înălțime. Operează cu o varietate de materiale de construcţii, solvenţi şi substanţe chimice. Folosește documentaţia tehnică referitoare la utilizare și specificaţii. Respectă toate cerinţele privind sănătate și securitatea în muncă atunci când lucrează cu materiale, echipamente și instalații. Urmărește și verifică calitatea activității îndeplinite și conformitatea cu cerințele proiectului.

Competențe dobândite
1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE
2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
3. COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ
4. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI
5. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
6. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
7. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
8. PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
9. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
10. REZOLVAREA DE PROBLEME
11. SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR
12. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CONSTRUCŢII
13. MATERIALE DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
14. PLANURI DE CONSTRUCŢII
15. PRELUCRAREA MATERIALELOR
16. TENCUIELI OBIŞNUITE DRIŞCUITE
17. ZUGRĂVELI SIMPLE
18. VOPSITORII SIMPLE
19. PLACAJE DE FAIANŢĂ
20. PARDOSELI DIN GRESIE

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE LUCRATOR FINISOR PENTRU CONSTRUCTII

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN -713211

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.