Ocupaţia se adresează celor care se ocupă cu activitatea de cultivare a legumelor prin crearea unor condiţii de viaţă corespunzătoare plantelor în scopul realizării de producţii în vederea valorificării şi a consumului.
Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în prelucrarea solului, înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii profitabile.
Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale diferitelor specii, soiuri şi hibrizi precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului înconjurător.
Ocupaţia presupune cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii în parte, faţă de temperatură, lumină, apă, hrană pentru a se interveni cu măsuri adecvate.
Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii şi materiale, precum şi desfacerea producţiei ceea ce necesită calităţi de bun manager.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea şi instruirea acestora.

Competențe dobândite
1. Stabilirea amplasamentului şi a structurii culturilor legumicole
2. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale (seminţe, material săditor, îngrăşăminte, pesticide).
3. Producerea materialului săditor.
4. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor legumicole de câmp.
5. Înfiinţarea culturilor legumicole de câmp.
6. Executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor legumicole
7. Asigurarea recoltării produselor legumicole şi desfiinţarea culturii
8. Stocarea şi depozitarea producţiei legumicole pentru valorificare şi consum.
9. Comunicarea la locul de muncă.
10. Munca în echipă.
11. Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni – 10 săptămâni (360 ore = 120 ore teorie + 240 ore practică)

Craiova

COD COR-611103

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.