Ocupaţia de laborant este specifică mai multor sectoare de activitate. Laborantul în construcţii însă îşi desfăşoară exclusiv activitatea în sectorul de construcţii. Lucrează de obicei în localuri permanente ale laboratorului, dar şi în afara localurilor permanente ale laboratorului sau în localuri asociate temporar ori mobile. Trebuie să aibă cunoştinţe în ce priveşte materialele asupra cărora efectuează încercări, materialele consumabile care se folosesc la încercări, condiţiile de microclimat impuse de procedurile de lucru din laboratoare pentru depozitarea şi conservarea în condiţii corespunzătoare a probelor, precum şi pentru efectuarea încercărilor şi evacuarea deşeurilor fără afectarea factorilor de mediu. De asemenea, laborantul în construcţii este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident .

Competenţe dobândite
1. Comunicare în limba română
2. Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
3. A învăţa să înveţi
4. Competenţe sociale şi civice
5. Competenţe informatice
6. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
7. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
8. Întreţinerea echipamentelor de lucru
9. Efectuarea activităţilor de eşantionare
10. Pregătirea echipamentelor de lucru şi materialelor consumabile
11. Obţinerea probei de laborator
12. Efectuarea încercărilor
13. Calcularea rezultatelor finale şi arhivarea înregistrărilor
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu ( MINIM LICEUL TERMNAT)
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE LABORANT PENTRU CONSTRUCTII

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică)

Craiova

COD COR 3111.3.3

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.