„INSTRUCTORUL/PREPARATORUL FORMARE” este una dintre putinele ocupatii care conform legislatiei romanesti (OG 129/2000, Art. 28, alin. 2) confera dreptul unei persoane de a sustine programe de formare profesionala destinate adultilor pe domeniul sau de specializare si activitate profesionala.
Conform Standardului Ocupational INSTRUCTORUL/ PREPARATORUL FORMARE deruleaza activitati cu caracter instructive-educativ, care abordeaza urmatoarele cicluri: dezvoltare, observare si orientare, aprofundare, specializare. Activitatile de formare se desfasoara în locatii special amenajate (ateliere, laboratoare proprii sau ale partenerilor sociali) si prevazute cu logistica necesara, respectand cerintele legislatiei romanesti.
Ocupatia instructor/preparator formare presupune detinerea unor competente privind formarea prin activitati specifice, avand rolul de a dezvolta abilitati cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii si estetice, astfel încat formabilii sa devina indivizi adaptabili, flexibili, orientati profesional în vederea insertiei rapide si eficiente pe piata muncii si a accederii spre un mai înalt nivel de specializare.

Competențe dobândite
1. Competenţe de comunicare în limba oficială
2: Competenţe de comunicare în limbi străine
3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
4 : Competenţe informatice
5 : Competenţa de a învăţa
6 : Competenţe sociale şi civice
7: Competenţe antreprenoriale
8: Competenţe de exprimare culturală
9: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI
10:Aplicarea normelor de protecţie a mediului
11:Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare
12: Proiectarea activităţilor de formare
13: Asigurarea managementului procesului de instruire
14: Evaluarea activităţilor de formare
15: Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru
16: Integrarea TIC în formare
17: Consilierea formabililor
18: Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate
19: Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii superioare cu diloma de liceenta).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni-180 ore(60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR 333309

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.