DESCRIEREA OCUPATIEI

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.

Competențe dobândite:

 1: Comunicare în limba oficială

2: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

 3: Competenţa de a învăţa

 4: Competenţe sociale şi civice

 5: Dezvoltarea profesională

 6: Planificarea activităţilor proprii

7: Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

8: Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă

9: Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

10: Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

11: Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă

12: Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale

13: Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

14: Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

15: Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Documente necesare la înscriere
 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu ( invatamant liceal profil real sau tehnic, studii superioare de lunga sau scurta durata, profil tehnic).
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistență din partea specialiștilor.

80 ore

Cluj

Cod C.O.R: 325723

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.