Fotograful, este angajatul unei redacții, întreprinderi de publicitate, studio foto-cinematografic, sau altă întreprindere, desfăşurându-şi activitatea în cadrul unei echipe de înregistrare imagini, dar poate lucra şi independent oferindu-şi serviciile în baza unui contract de colaborare cu acestea.
Munca de fotograf este o muncă de creație şi presupune desfăşurarea unor activități atât în interior cât şi in exterior, în condițiile cele mai diverse.
Fotograful poate ocupa funcțiile de fotoreporter, asistent fotograf, editor foto, sau laborant foto pentru minilaburi sau ateliere de prelucrare fotografii.
Fotograful, creator al imaginilor artistice sau a celor documentare conduce echipa de studiou, iluminare, colaborând cu laboratoarele de prelucrare imagine, răspunzând de coordonarea artistică şi tehnică a tuturor compartimentelor ce concură la asigurarea calităţii profesionale de înalt nivel a imaginilor fotografice.
În acest scop colaborează în permanenţă cu beneficiarii acestor imagini.
Munca de fotograf este o muncă de creaţie şi presupune desfăşurarea unor activităţi atât în interior cât şi în exterior, în condiţiile cele mai diverse.
Fotograful poate ocupa funcţiile de fotoreporter, asistent fotograf, editor foto, sau laborant foto pentru minilaburi sau ateliere de prelucrare fotografii.
Fotoreporterul (fotograful de teren) este un specialist cu înaltă calificare în domeniul înregistrării imaginilor pe teren, cu valoare profesională atestată prin realizări anterioare, experienţă profesională (dovedită prin abordarea unor / unei întregi game de imagini
fotografice într-un domeniu) şi implicare deosebită în procesul de creaţie.
Fotograful de studio îşi desfăşoară activitatea într-un loc special amenajat realizând în special imagini de prezentare.
Editorul foto realizează şi prelucrează fotografii pentru ziare şi reviste.
Fotograful – laborant îşi desfăşoară activitatea într-un laborator de prelucrare fotografii (digitale sau convenţionale), asigurând prelucrarea materialului brut, printarea imaginilor, retuşuri, prelucrări suplimentare şi finisări în vederea obţinerii formei finale de prezentare.
În acest caz, respectă decupajul de imagine, asigurând cromatica dorită şi introduce efecte de prelucrare, răspunzând de calitatea tehnică a imaginilor finale.
Lucrările fotografice complexe sau de volum mare sunt realizate de echipe numeroase în care fotografii se integrează alături de stilişti, croitori, coafori, electricieni, laboranţi, mecanici, tehnicieni şi consultanţi de diferite specialităţi, coordonându-se şi lucrând împreună cu aceştia.

Competențe dobândite
• comunicarea interpersonală.
• lucrul în echipă.
• dezvoltarea profesională.
• utilizarea calculatorului.
• aprovizionarea cu materiale şi aparatură specifică.
• planificarea activităţii.
• aplicarea normelor S.S.M şi P.S.I.
• culegerea datelor necesare efectuării lucrărilor fotografice.
• pregătirea locului de fotografiere.
• utilizarea aparaturii fotografice.
• fotografierea/executarea fotografiilor.
• prelucrarea fotografiei convenţionale brute.
• prelucrarea şi finisarea fotografiei digitale.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

3 luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

COD COR 343101

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.