Expert achiziţii publice, este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

Competenţe dobândite
• comunicare interpersonală.
• perfecţionare profesională.
• utilizarea calculatorului.
• coordonarea muncii în echipă.
• negocierea în cadrul procedurilor de atribuire.
• elaborarea documentelor de specialitate.
• analizarea legislaţiei aplicabile specifice.
• acordarea consultanţei de specialitate.
• planificarea achiziţiilor publice.
• derularea procedurilor de atribuire.
• finalizarea procedurilor de atribuire.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luni  (90 ore din care 20 ore teorie si 70 ore practica)

Craiova

COD COR-214946

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.