Energeticienii si electricienii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, constructie, functionare, intretinere si reparare a aparatelor, instalatiilor si sistemelor de distributie a energiei electrice; In urma absolvirii acestui curs veti fi capabili sa:
• asigurati functionarea aparatelor si instalatiilor
• realizati scheme de montaj ale instalatiilor si circuitelor electrice
• va aduceti contributia la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare
• asigurati controlul tehnic al instalatiilor, intretinerea sistemelor si aparatelor electrice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.
Muncitorii din aceasta grupa, intretin si repara, instalatii si echipamente electrice.

Electricienii in constructii:
• traseaza instalatiile electrice;
• executa lucrari in vederea sustinerii diverselor piese ale acestora;
• monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.);
• executa legaturile, conexiunile si racordurile electrice;
• executa retelele de distributie a energiei electrice pentru cladiri si alte lucrari de finisare.

Obiective:
Dobandirea unor noi competente profesionale de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.

Competente dobandite:
• Comunicarea interactiva la locul de munca
• Munca în echipa
• Respectarea NTSM si PSI
• Aplicarea procedurilor de calitate
• Asigurarea locului de munca cu materiale, echipamente de lucru, scule si dispositive
• Montarea aparatelor electrice de joasa tensiune
• Utilizarea masinilor electrice
• Utilizarea instalatiilor de joasa tensiune
• Întretinerea masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune
• Executarea instalatiilor pentru alimentarea masinilor electrice
• Exploatarea echipamentelor din instalatiile energetice
• Executarea circuitelor secundare in echipamentele electrice si energetice
• Utilizarea dispozitivelor electrice de baza in instalatiile electrice si echipamentele energetice
• Interpretarea schemelor electrice

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN- 7241.2.2

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.