Electricianul exploatare joasă şi medie tensiune efectuează lucrări de explotare, intreţinere, revizie şi reparaţie limitat de competenţe şi împreună cu echipele de mentenanţă) la instalaţiile electrice şi echipamentele tehnologice conectate la medie şi joasă tensiune cât şi verificarea stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de securitate, a dispozitivelor de lucru.

Competențe dobândite
• comunicare şi numeratie.
• utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei.
• comunicare în limba modernă.
• asigurarea calităţii.
• dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei.
• igiena şi securitatea muncii.
• lucrul în echipă.
• montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune.
• montarea şi utilizarea maşinilor electrice.
• utilizarea instalaţiei de joasă tensiune.
• întreţinerea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune.
• realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune .
• realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice.
• exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă şi medie tensiune.
• repararea defectelor din echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune.
• protecţia instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ ŞI MEDIE TENSIUNE

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7245.2.6

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.