Dulgherul-tâmplar-parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se compune din: executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior, executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale
construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit, montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate, montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat), executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

În principal dulgherul-tâmplar-parchetar are de efectuat următoarele activităţi:
– citeşte şi interpretează planurile de execuţie şi cele de detaliu pentru executarea lucrărilor în
conformitate cu proiectul de execuţie.
– efectuează calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea
lucrărilor de dulgherie/tâmplărie.
– măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu
proiectul de execuţie şi normativele în vigoare.
– organizează şi curăţă propriul loc de muncă în vederea desfăşurării activităţii de dulgherie/ tâmplărie.
– verifică calitatea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi
normativele în vigoare, remediază defecţiunile apărute astfel încât lucrările executate să
corespundă cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare.

Competențe dobândite
• comunicarea interactivă la locul de muncă.
• efectuarea unor calcule matematice simple.
• identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii.
• aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
• utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
• respectarea N.T.S.M. şi P.S.I.
• executarea schelelor.
• executarea cofrajelor.
• montarea panourilor prefabricate.
• executarea pardoselilor din lemn.
• executarea acoperişului tip şarpantă.
• încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE DULGHER – TÂMPLAR – PARCHETAR

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7124.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.