Cursul de design interior se adresează atât persoanelor care îşi doresc să practice pentru prima dată această ocupaţie cât şi celor cu minime cunostinţe în domeniu, care doresc să se perfecţioneze si să îşi creeze un viitor în domeniul decoratorilor de interior. Este un curs susţinut de specialişti în domeniul design-ului de interior. Orele practice vin în sprijinul dumneavoastră şi vă vor ajuta să vă sedimentaţi teoria acumulată pe parcurs.

Competențe dobândite
• lucrul în echipă.
• comunicarea interactivă la locul de muncă.
• dezvoltarea profesională.
• efectuarea de calcule matematice.
• planificarea sarcinilor proprii şi a timpului de lucru.
• identificarea materialelor de bază folosite la amenajarea locuinței.
• aplicarea procedurilor de control al calității.
• aplicarea normelor de protecția muncii.
• analizarea informațiilor semnificative.
• efectuarea de relevee ale situației existente.
• conceperea soluțiilor.
• pregătirea prezentarii soluției propuse.
• alcătuirea unui proiect de amenajare interioară.
• oferirea de consultanță.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

2,5 luni 360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica

Craiova

COD COR-343202

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.