Contabilul, se ocupă de întocmirea şi completarea documentelor primare contabile, contarea operaţiunilor patrimoniale, efectuarea de calcule contabile specifice, completarea registrelor contabile, întocmirea balanţei de verificare, evaluarea patrimonială, întocmirea bilanţului contabil, precum şi întocmirea / semnarea / transmiterea altor documente specifice ( declaraţii fiscale etc.).

Competențe dobândite
1. Comunicarea interpersonală
2. Lucrul în echipă
3. Dezvoltarea profesională
4. Planificarea activităţii
5. Gestionarea şi arhivarea documentelor
6. Utilizarea PC
7. Întocmirea / completarea documentelor primare
8. Contarea operaţiunilor patrimoniale
9. Efectuarea de calcule specifice
10. Completarea registrelor contabile
11. Întocmirea balanţei de verificare
12. Evaluarea patrimonială
13. Întocmirea bilanţului contabil
14. Transmiterea documentelor specifice

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

1 luna 90 ore din care 30 ore teorie si 60 ore practica

Craiova

COD COR 331302

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.