Descrierea ocupatiei: „Consilierul vocational” este specialistul care ofera servicii sociale de evaluare vocationala, orientare profesionala si sustinere motivationala in vederea dezvoltarii autonomiei personale. Calificarea de consilier vocational este necesara persoanelor care sunt licentiate in stiinte socio-umane, asistenta sociala, stiintele educatiei, psihologie, psihopedagogie sau drept si / sau persoanelor cu studii la nivel de masterat in stiintele socio-umane care doresc sa se specializeze in consiliere vocationala.

Competenţe dobândite
• Comunicare in limba oficiala.
• Comunicare in limbi straine.
• Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie.
• Competente informatice.
• Competenta de a invata.
• Competente sociale si civice.
• Competente antreprenoriale.
• Competenta de exprimare culturala.
• Planificarea activitatilor.
• Comunicarea cu beneficiarii.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.
• Lucrul in echipa.
• Evaluarea vocationala.
• Orientarea profesionala.
• Construirea relatiei beneficiar-angajator.
• Consilierea post angajare.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( studii superioare).

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna  60 ore (20 ore teorie si 40 ore practica)

Craiova

COD COR-241222

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.