Confecţionerul obiecte artizanale din lemn, îşi desfăşoară activitatea în ateliere mici, familiale sau în ateliere de tâmplărie complexe, sau fabrici în care sunt organizate secţii de lucru speciale pentru executarea acestui tip de lucrări, prin intermediul cărora se valorifică resturile de materiale rămase de la executarea lucrărilor de mari dimensiuni.

Confecţionerul obiecte artizanale din lemn execută piese din lemn pentru uz gospodăresc şi decorativ (cauce, linguri, scafe, blide, tăvi, suporturi, lingurare, funduri pentru tocat alimente, casete, piese de mic mobilier: poliţe, rafturi, măsuţe, taburete, scaune, lăzi de zestre ş.a.m.d, produse de cult: sfeşnice, cruci, pristolnice, icoane, troiţe).
Produsele executate cuprind o importantă componentă decorativă, rezultată din aplicarea tehnicilor tradiţionale de confecţionare şi ornamentare.

Competențe dobândite
• pregătirea materialului lemnos pentru realizarea de obiecte artizanale.
• prelucrarea manuală a materialului lemnos.
• asamblarea obiectului artizanal.
• finisarea obiectelor artizanale confecţionate.
• aplicarea normelor de protecţie a mediului.
• aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
• întreţinerea echipamentelor de lucru.
• organizarea locului de muncă.
• proiectarea obiectului artizanal din lemn (specifică).
• decorarea obiectelor artizanale confecţionate (specifică).
• aprovizionarea cu mijloace de muncă (generală).

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

1 luna 120 ore  din care 40 ore teorie si 80 ore practica

Craiova

COD COR 731703

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.