Ocupaţia se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cofetărie
specializate și / sau unități de catering, partide de lucru din cadrul restaurantelor / cafenele /
insule de gătire din hypermarketuri / mall / vagoane restaurant / vase de croazieră fluvială sau
maritimă / unități mobile (food-truck) / tonete în piețe și târguri, cu capacități de producție
diferite (de la unități de capacitate foarte mică, cu activitate preponderent manuală până la
unități de producție de capacitate foarte mare, cu instalații de fabricație automatizate.
Ocupaţia presupune și o sferă minimă de competenţe cheie precum cele digitale, de utilizare
a noțiunilor de bază de TIC, cele civice și sociale organizaționale, dar și cele antreprenoriale
competențe care să îl ajute în activitatea zilnică : utilizarea cunoștintelor digitale în
exploatarea echipamentelor dar și în autocontrolul și monitorizarea activitatii, în organizarea
locului de muncă, în stabilirea unor relații civice și sociale corecte pentru desfășurarea
activității.
În plus, pentru desfășurarea activității cu un deplin control al riscurilor, COFETARUL trebuie
să aibă și un minim de competențe generale cu privire la aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, aplicarea normelor de protecţie a mediului și aplicarea normelor de igienă
şi de siguranţă a alimentelor. Pentru controlul și monitorizarea activității este necesar să aibă
un minim de competențe cu privire la întocmirea documentelor primare specifice.

Competențe dobândite
1. Utilizarea notiunilor introductive de TIC – competențe digitale
2. Dobândirea notiunilor de bază civice și sociale organizațional
3. Dobândirea notiunilor de bază antreprenoriale
4. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
5. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
6. Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţă a alimentelor
7. Întocmirea documentelor specifice
8. Exploatarea utilajelor și echipamentelor utilizate în cofetarie și utilizarea
ustensilelor
9. Cunoașterea și pregătirea materiilor prime si auxiliare folosite in cofetărie.
10. Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime, semifabricatelor şi materialelor

11. Depozitarea şi transportul materiilor prime, materialelor auxiliare și semifabricatelor
12. Prepararea si prelucrarea tipurilor de aluat folosite în cofetărie
13. Prepararea si prelucrarea semifabricatelor folosite în cofetărie
14. Prepararea și prelucrarea fursecurilor și produselor cu termen mare de valabilitate
15. Prepararea, prelucrarea, finisarea și decorarea prăjiturilor și torturilor
16. Prelucrarea ciocolatei și prepararea produselor de ciocolaterie
17. Prepararea torturilor și prăjiturilor de eveniment
18. Prepararea și prelucrarea înghețatelor și sorbeturilor
19. Condiționarea semifabricatelor și produselor finite de cofetărie
20. Ambalarea, depozitarea și manipularea produselor finite de cofetărie
21. Asigurarea calității și siguranței alimentului semifabricatelor și produselor finite

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE COFETAR PATISER

2,5 luni (360 ore din acre 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-RO/02/0721/233

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.