Ocupaţia de ciupercar corespunde celor care se ocupă cu activitatea de cultivare a ciupercilor prin crearea unor condiţii
de viaţă corespunzătoare plantelor în scopul realizării de producţii în vederea valorificării şi a consumului.
Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în pregătirea stratului, înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii profitabile.
Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale diferitelor specii, soiuri şi hibrizi precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului înconjurător.
Ocupaţia presupune cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii în parte, faţă de temperatură, lumină, apă, hrană pentru a se interveni cu măsuri adecvate.
Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii şi materiale, precum şi desfacerea producţiei ceea ce necesită calităţi de bun manager.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea şi instruirea acestora.

Competențe dobândite
• comunicarea la locul de muncă.
• munca în echipă.
• aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I.
• amenajarea spaţiului pentru cultura ciupercilor.
• aprovizionarea ciupercăriei cu materiale de cultură.
• producerea compostului pentru cultura ciupercilor.
• însămânţarea miceliului.
• efectuarea lucrărilor de întreţinere a culturilor de ciuperci.
• recoltarea ciupercilor.
• valorificarea producţiei de ciuperci.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-6112.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.