Curs Cadru Tehnic PSI ONLINE (cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor), va ajuta sa intelegeti si sa aplicati cadrul legal: Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. La finalul cursului, absolventul va avea cunostinte generale despre apararea impotriva incendiilor si putea sa intocmeasca lucrari de o complexitate ridicata. De asemenea cursantul putea comunica eficient la locul de munca folosind terminologia de specialitate, va putea identifica sarcinile si cerintele legate de acestea si va putea planifica activitatile curente. Obiectivul principal al cursului este ca absolventii sa fie in masura sa evalueze starea la un moment dat privind sistemul legislativ in domeniul prevenirii/stingerii incendiilor, conceptele juridice si tehnice si sa le aplice la locul de munca.

Competenţe dobândite
• Aplicarea normelor NPM si NPSI
• Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice
• Avizarea documentatiilor de aparare impotriva incendiilor
• Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor
• Elaborarea documentelor specifice activitatii de PSI
• Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor
• Investigarea contextului producerii cauzelor de incendiu
• Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
• Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
• Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu ( STUDII MEDII).

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna (136 ore 45 ore teorie si 91 ore practică)

Craiova

COD COR 541902

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.